EN AW-6082 (AlMgSi1)

EN AW-6082 (AlMgSi1)

Corosie: ++++ | Sterkte: +++ Vervormbaar: ++++ | Lasbaar: ++++ | Toepassing: Algemene Toepassing, machinebouw, anodiseren View Details
EN AW-7075 (AlZnMgCu1,5)

EN AW-7075 (AlZnMgCu1,5)

Corosie: ++ | Sterkte: +++++ Vervormbaar: ++++ | Lasbaar: ++ | Toepassing: luchtvaart, transport, dynamische belasting View Details
EN AW-5754 (AlMg3)

EN AW-5754 (AlMg3)

Corosie: ++++ | Sterkte: ++++ Vervormbaar: ++ | Lasbaar: ++++ | Toepassing: Scheepsbouw, corrosiedelen, constructie View Details
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

Corosie: ++++ | Sterkte: ++++ Vervormbaar: ++ | Lasbaar: ++++ | Toepassing: Scheepsbouw, corrosiedelen, constructie View Details
EN AW-6082 (AlMgSi1)

EN AW-6082 (AlMgSi1)

Corosie: ++++ | Sterkte: +++ Vervormbaar: ++++ | Lasbaar: ++++ | Toepassing: Algemene Toepassing, machinebouw, anodiseren

Dit is een precipitatie hardbare legering, die veelvuldig wordt toegepast in die producten waarin de combinatie sterkte/gewicht/corrosieweerstand van belang is. In de meeste gevallen wordt het materiaal in geharde toestand geleverd, dat wil zeggen het materiaal is door de fabrikant oplosgegloeid, afgeschrikt en (warm) uitgehard (“volveredeld”). In de warmuitgehar- de conditie (T6) heeft deze legering een 0,2% rekgrens die in de orde van grootte van die van S235JR ligt. Onder ‘normale’ atmosferische omstandigheden en ook in wat agressievere om- gevingen zoals maritieme milieus heeft de kwaliteit EN AW-6082 een goede weerstand tegen corrosie, die nog verbeterd kan worden door anodiseren. Bij het lassen dient rekening gehou- den te worden met een daling van de sterkte in de warmtebeïnvloede zone en de gevoeligheid voor warmscheuren. Door een geschikte warmtebehandeling (oplosgloeien en uitharden) is de sterkte van de warmtebeïnvloede zone weer op het oorspronkelijke niveau te brengen. De lasnaad daarentegen zal in principe altijd een lagere sterkte hebben dan het basismateriaal. Door de warmscheurgevoeligheid zal in het algemeen met een geschikt toevoegmateriaal gelast moeten worden.
Toepassingen: transportmiddelen (tanks, trailers), bouw, scheepsbouw (masten), machinebouw.

Lasbaarheid: Lastoevoegmaterialen

Warmtebehandelingen warmvervormen: zachtgloeien: oplosgloeien: uitharden:

enigszins gevoelig voor warmscheuren; daling sterkte

520-480 °C
380-420 °C, tot 250 °C langzaam afkoelen 525 – 540 °C, afschrikken in water
155 – 190 °C, gedurende 4 tot 16 uur

EN AW-7075 (AlZnMgCu1,5)

EN AW-7075 (AlZnMgCu1,5)

Corosie: ++ | Sterkte: +++++ Vervormbaar: ++++ | Lasbaar: ++ | Toepassing: luchtvaart, transport, dynamische belasting

Legeringen op basis van aluminium/zink/magnesium zijn, evenals de aluminium/magnesium/ silicium-legeringen uit de 6000-groep thermisch hardbaar. De bereikbare sterkte is beduidend hoger dan die van de legeringen uit de 6000-groep. Het nadeel is de mogelijke gevoeligheid voor spanningscorrosie. Door aan AlZnMg-legeringen koper toe te voegen, neemt enerzijds de gevoeligheid voor spanningscorrosie af, terwijl anderzijds de bereikbare sterkte toeneemt. Mogelijke nadelen van met name de koperhoudende AlZnMg-legeringen zijn de verminderde weerstand tegen atmosferische corrosie en de kerfgevoeligheid. Dit laatste betekent dat kerven, zoals scherpe dik-/dunovergangen, krassen en dergelijke, onder wisselende belastingen al snel tot breuk kunnen leiden.

Legeringen uit de 7000-serie zijn zogenaamde kouduithardende, of natuurlijk uithardende legeringen. Dit betekent dat deze legeringen na oplosgloeien reeds bij kamertemperatuur uitharden. Verder blijkt dat deze materialen relatief ongevoelig zijn voor de afkoelsnelheid na het oplosgloeien. Deze eigenschappen maken de legeringen uit de 7000-serie bijzonder geschikt om toe te passen in constructies waaraan gelast moet worden en waarbij na het lassen geen nieuwe warmtebehandeling (oplosgloeien en uitharden) meer mogelijk is. Direct na het lassen is de sterkte in de warmtebeïnvloedezone laag, maar door natuurlijke veroudering zal de sterkte toenemen. Uiteindelijk kan tot wel 90% van de oorspronkelijke sterkte bereikt worden. Een mogelijk nadeel is de gevoeligheid voor warmscheuren bij het lassen.

De kwaliteit EN AW-7075 wordt in de warmuitgeharde toestand (T6) geleverd. In het algemeen zullen door de afnemer geen warmtebehandelingen worden uitgevoerd. Voor de fabricage van producten die een grote deformatie ondergaan, kan het zinvol zijn uit te gaan van de zacht- gegloeide toestand. Na de fabricage kunnen dan door een warmtebehandeling de oorspron- kelijke eigenschappen weer worden verkregen. Een andere mogelijkheid is om te vervormen direct na het oplosgloeien. De tijd tussen het oplosgloeien en het vervormen moet zeer kort zijn, omdat de legering EN AW-7075 ook bij lage temperaturen uithardt (koud uithardend).

De kwaliteit EN AW-7075 wordt met name daar toegepast waar de combinatie van hoge sterkte en laag gewicht van belang is. Te denken valt aan de automobielindustrie (bijvoorbeeld bumpers), machinebouw en dergelijke.

Lasbaarheid: lassen onder voorbehoud i.v.m. risico op warmscheuren Lastoevoegmateriaal: een overzicht van de lastoevoegmaterialen voor deze kwaliteit staat

T6 is oplosgegloeid en daarna kunstmatig verouderd.

EN AW-5754 (AlMg3)

EN AW-5754 (AlMg3)

Corosie: ++++ | Sterkte: ++++ Vervormbaar: ++ | Lasbaar: ++++ | Toepassing: Scheepsbouw, corrosiedelen, constructie

Aluminium-magnesium legeringen zijn, evenals ongelegeerd aluminium niet thermisch hardbaar. Ten opzichte van zacht ongelegeerd aluminium is de sterkte van deze kwaliteit hoger door mengkristalharding. Verdere verhoging van de sterkte is alleen mogelijk door kouddeformatie (versteviging, conditie Hxx), hetgeen gepaard gaat met een afname van de rek en dus van de vervormbaarheid, waarbij de conditie H2x iets betere vervormingseigenschappen heeft dan de conditie H1x.

Het materiaal kan na een thermische behandeling (lassen) of na langdurig gebruik op een temperatuur boven 65°C gevoelig worden voor interkristallijne corrosie.
Onder ‘normale’ atmosferische omstandigheden en ook in wat agressievere omgevingen zoals maritieme milieus heeft de kwaliteit EN AW-5754 een uitstekende weerstand tegen corrosie, die nog verbeterd kan worden door anodiseren.

Bij het lassen van EN AW-5754 in de verstevigde condities zoals bijvoorbeeld H12 en H22 moet in de warmtebeïnvloede zone rekening gehouden worden met een daling van de sterkte naar het niveau van de zachtgegloeide toestand.
Toepassingen: de legering 5754 wordt onder andere toegepast in de jachtenbouw, apparatenbouw (opslagtanks, drukvaten), de bouw (gevelbekledingen, draagconstructies)
en de voedingsmiddelenindustrie.

Lasbaarheid: Lastoevoegmaterialen:

Warmtebehandelingen warmvervormen: zachtgloeien:

goed, rekening houden met daling sterkte van de conditie Hxx

450-500 °C 360-380 °C

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn)

Corosie: ++++ | Sterkte: ++++ Vervormbaar: ++ | Lasbaar: ++++ | Toepassing: Scheepsbouw, corrosiedelen, constructie

Deze aluminiumlegering is een thermisch niet-hardbare legering. Verhoging van de sterk-
te is alleen mogelijk door kouddeformatie, waarbij met deze legering, binnen de groep van thermisch niet-hardbare legeringen, de hoogste waarden bereikbaar zijn. In zachte toestand combineert het materiaal een redelijke sterkte (mengkristalharding) met een redelijke vervormbaarheid. Verdere verhoging van de sterkte is alleen mogelijk door kouddeformatie (versteviging, conditie Hxx), hetgeen gepaard gaat met een afname van de rek en dus van de vervormbaarheid, waarbij de conditie H2x iets betere vervormingseigenschappen heeft dan de conditie H1x.

Het materiaal kan na een thermische behandeling (lassen) of na langdurig gebruik op een temperatuur boven 65°C gevoelig worden voor interkristallijne corrosie.
Onder ‘normale’ atmosferische omstandigheden en ook in wat agressievere omgevingen zoals maritieme milieus heeft de kwaliteit EN AW-5083 een uitstekende weerstand tegen corrosie, die nog verbeterd kan worden door anodiseren.

Wordt deze kwaliteit in de condities H1x of H2x gelast, dan moet rekening gehouden worden met een daling van de sterkte in de warmtebeïnvloede zone tot het niveau van de zacht- gegloeide toestand.
Toepassingen zijn onder andere te vinden in de apparatenbouw (drukvaten, cryogene toepassingen), chemische industrie (opslagtanks) en transportmiddelen.

Lasbaarheid: Lastoevoegmaterialen:

Warmtebehandelingen warmvervormen: zachtgloeien:

goed, rekening houden met dalende sterkte van de conditie

550 – 330 °C 320 – 350 °C

Jouw MENING telt!

Ook al zijn we een digitale onderneming, we vernemen graag hoe we onze service nog kunnen verbeteren.